DryMaTec

 

Stručná charakteristika systému

Patentovaný systém DRYMATEC je metoda, založená na elektro-fyzikálním principu vysoušení zdiva napadeného vlhkostí. Spočívá ve vytlačování vlhkosti ze zdiva pomocí elektrických impulsů.

Hlavní výhody

Vhodné pro

Princip metody

U novostaveb je zdivo odděleno od vlhké a mokré zeminy vertikální a horizontální izolací. V tomto stavu mají budovy kladný potenciál.

Během let se vrstva izolace solemi částečně rozkládá, zemina se spojuje se zdivem a toto přijímá vlhkost se škodlivými solemi. Je vědecky dokázáno, že ionty škodlivých solí, jako nitráty, chloridy, fosfáty a sulfáty, mají záporné napětí. Proto má také zdivo, ve kterém se tyto soli nacházejí, záporný potenciál, zpravidla k nejvyšší vodorysce. To způsobuje nucený vzestup nulové potenciální čáry.

Aby se dosáhlo opět přirozeného stavu, musí se tato potenciální čára opět snížit. Přitom je zvláště napájen vsazený potenciální hrot kladným napětím a slouží jako anoda (+ pól). Zemina zdivo slouží jako katoda (- pól). Protože elektrický proud všebecně proudí od + do -, tímto se iontům určí migrační pohyb ve směru potenciálního hrotu a tím způsobí snížení potenciálu. Modulovaná, synchronizovaná a smíšena frekvence, která proudí do zdiva, urychluje migrační pohyb iontů a slouží k vysoušení a také jako stabilizátor k vyrovnání potenciálu. U zde popsaného způsobu DryMaTec se ovlivňují, narozdíl od jiných elektrických a elektronických způsobů, soli s mínusovými ionty. Kladně nabité ionty soli zůstávají nadotčeny a zdivo se tím neporušuje.

Jak systém funguje

Systém se skládá z řídící jednotky, feritové antény, hrotu z nerezové oceli, řídících elektrod, a měřících bodů. Řídící jednotka je namontována na stěně uvnitř objektu a je trvale připojena k síti 220V. Feritová anténa a řídící elektrody jsou zabudovány do zdi objektu a propojeny s řídící jednotkou koaxialními kabely. Anténa vysílá frekvenci 14kHz, čímž dochází k rozkladu molekul vody na anionty a kationty. Vsazený potenciální hrot (nerezová tyč) je zvlášť napájen kladným napětím a slouží jako anoda (+ pól). Zemina a zdivo slouží jako katoda (- pól), tím dochází k pohybu vlhkosti zpět do zeminy. Měřící body jsou rozmístěny v objektu dle přání zákazníka a slouží ke kontrole stavu vysoušení.

Cetrifikace

2009 © Weton s.r.o. | web: Jan Rádl - Všechna práva autora vyhrazena